Dobrodošli!

V devetdesetih letih je obstajala SID - Slovenska Izvozna Družba. Ustanovljena je bila z namenom, slovenskim izvoznikom nuditi podporo pri nastopanju na tujih trgih. Slovenski izvozniki so pri njej dobili izdatno podporo v obliki financiranja in garancij, tam so lahko preverjali in pridobivali razne bonitetne informacije o tujih poslovnih partnerjih, od vseh držav v tranziciji pa smo imeli tudi najbolj razvito zavarovanje terjatev.

Danes ugotavljamo, da so razmere doma in v svetu še vedno – ali pa spet – negotove. Potrebe slovenskih izvoznikov so ostale, podpore pa ni vedno dovolj. Številna, tudi nekdaj dobro stoječa podjetja so propadla ali pa se soočajo z resnimi težavami. Za sabo v vrtinec potegnejo svoje dobavitelje, ki ostanejo v najboljšem primeru le brez novih naročil, pogosto pa tudi brez plačila za že opravljeno delo oziroma dobavljeno blago. Sodna ali izvensodna izterjava je specializirana dejavnost, ki ima žal pri marsikomu še vedno negativen prizvok, pa čeprav gre za popolnoma legitimno uveljavljanje terjatev, ki jih imajo upniki do svojih dolžnikov. 

Številnim izvoznikom, pa tudi tistim, ki bi to šele želeli postati, je potrebna večja vidnost, več mreženja, več poznanstev in več povezav. V slogi je moč in s tem prepričanjem IZVOZNI PORTAL povezuje številna slovenska podjetja ter jim nudi podporo pri svojih izvozno naravnanih ciljih.